Modlitwy przed posługami i święceniami articles

Modlitwy rozeznających powołanie

Modlitwy rozeznających powołanie

Modlitwy rozeznających powołanie Prowadź mnie, Światło… kard. J.H. Newman Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką, Światło odwieczne! Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko, Więc Ty mnie prowadź. Nie proszę rajów odległych widoku, Starczy promyczek dla jednego kroku. Nie zawsze tak się modliłem jak teraz, Światło odwieczne.…

Modlitwa o bezinteresowność św.Ignacy z Loyoli

O bezinteresowność św.Ignacy z Loyoli Dobry Panie, naucz nas służyć Tobie tak, jak na to zasługujesz; dawać bez liczenia kosztów; walczyć bez zważania na rany; pracować bez pytania o odpoczynek; działać bez żądania zapłaty z wyjątkiem świadomości, że wypełniamy Twoją wolę, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.…

Modlitwa o godnych kapłanów

O godnych kapłanów św. Pius X O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich apostołów: “Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście przeto Pana żniwa, ażeby zesłał robotników na żniwo swoje”.…

Modlitwa S. Emanueli

Modlitwa S. Emanueli Pomóż mi, Panie, spoglądać na Twe jaśniejące oblicze nawet wśród najgorszych wydarzeń. Dopomóż mi również, Panie, bym umiał(a) spoglądać na rozjaśnioną twarz każdego spotkanego człowieka. Udziel mi, Panie, łaski szukania tego, co dobre, piękne i prawdziwe. Bym bez zmęczenia szukał(a) w każdym człowieku iskierki, jaką Ty w nim zapaliłeś, stwarzając go na swoje podobieństwo.…

Modlitwa o wytrwałość w powołaniu

O wytrwałość w powołaniu Panie Jezu, powołany do sprawowania świętego urzędu, pragnę Ci służyć wiernie. Świadomy mojej słabości, pokornie Cię błagam, abym w swych postanowieniach wytrwał do końca i codziennie się udoskonalał zgodnie z Twoją, Jezu, wolą. Umocnij mnie, abym czynił postępy w wierze, czystości i pokorze, ubóstwie i posłuszeństwie, w umartwieniu, zaparciu siebie i pogardzie świata, w miłości, gorliwości i prawdziwej pobożności, abyś Ty, Panie Jezu Chryste, we mnie się kształtował tak, bym mógł o sobie powiedzieć: żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Niech przez Ciebie, o łaskawa, miłosierna i słodka Dziewico Maryjo, odpowiem ochotnie i wytrwale na łaskę powołania i razem z Tobą stanę się uczestnikiem chwały niebieskiej.…
Top