Kolędy, pastorałki, pieśni na święta Bożego Narodzenia articles

Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił 1. Anioł pasterzom mówił: ? ?Chrystus się wam narodził ? w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, ? narodził się w ubóstwie, ? Pan wszego stworzenia.? 2. Chcąc się dowiedzieć tego ? poselstwa wesołego, ? bieżeli do Betlejem skwapliwie, ?…

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice – Nieskończony Wzgardzony – okryty chwałą, śmiertelny – król nad wiekami A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami Cóż masz, niebo, nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście twoje, Wszedł miedzy lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za kolebkę dano Cóż jest, czym był otoczony ?…

Anioł pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził

Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, bieżeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli Dziecię w żłobie, Maryję z Józefem. Taki Pan chwały wielkiej uniżył się Wysoki; pałacu kosztownego żadnego nie miał zbudowanego Pan wszego stworzenia.…

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel.…
Top