Piesni tradycyjne articles

Anieli w niebie śpiewają

Anieli w niebie śpiewają

Anieli w niebie śpiewają 1. Anieli w niebie śpiewają, ? Bogu cześć chwałę oddają; ? wesele opowiadają, ? wszemu światu znać dawają. ? Kolęda. 2. Narodził się nam Zbawiciel, ? wszego świata Odkupiciel. ? Izajasz prorokował, ? że się z Panny narodzić miał.…

Nasze plany i nadzieje, coś niweczy raz po raz

Nasze plany i nadzieje… Nasze plany i nadzieje, coś niweczy raz po raz, tylko Boże Miłosierdzie, nie zawodzi nigdy nas. ***** Ref. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie choćby zwątpił świat. Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej i w opiece duszę moją miej. Ufność w Miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam, że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.…
Top