Piesni tradycyjne articles

Anieli w niebie śpiewają

Anieli w niebie śpiewają

Anieli w niebie śpiewają 1. Anieli w niebie śpiewają, ? Bogu cześć chwałę oddają; ? wesele opowiadają, ? wszemu światu znać dawają. ? Kolęda. 2. Narodził się nam Zbawiciel, ? wszego świata Odkupiciel. ? Izajasz prorokował, ? że się z Panny narodzić miał.…
Top