Litanie do świętych articles

Litania do Św. Rity

Litania do Św. Rity

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się za nami, Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami, Święty Józefie, Święty Augustynie, Święta Moniko, Święta Rito, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, Pocieszycielko zasmuconych, Obrono i ucieczko opuszczonych, Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, Przykładzie łagodności i pokory, Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, Ozdobo Zakonu augustiańskiego, Różo miłości, Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, Oblubienico Jezusa cierpiącego, Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona, Święta Rito, raną na czole ozdobiona, Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą, Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam św.…

Litania do św. Judy Tadeusza

Kyrie eleison. – Chryste eleison. – Kyrie eleison. Chryste usłysz nas. – Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże ? zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże ? Duchu Święty, Boże ? Święta Trójco, Jedyny Boże ? Święta Maryjo – módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko – Królowo Apostołów – Święty Judo Tadeuszu – Święty Judo, chwalebny Apostole – Święty Judo, gorliwy wyznawco – Święty Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa – Święty Judo, wierny sługo Boży – Święty Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany – Święty Judo, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego – Święty Judo, miłość Boża w duszach ludzkich rozniecający – Święty Judo, w obronie wiary świętej śmiało występujący – Święty Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący – Święty Judo, prześladowanie dla wiary świętej cierpiący – Święty Judo, krwią swoja wiarę święta potwierdzający – Święty Judo, szczególny patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych – Święty Judo, orędowniku możny – Abyśmy z grzechów naszych powstali – Abyśmy szczerze pokutowali – Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli – Abyśmy w cnocie postępowali – Abyśmy jedności i zgodzie żyli – Abyśmy w wierze niezachwianie trwali – Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli – Abyśmy nigdy w rozpacz nie wpadli – Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzili – Abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili – Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli – Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli – Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ?…

Litania do św. Doroty

Św. Dorota – III/IV w.; męczennica, patronka panien młodych i nowożeńców, położnych, kwiaciarek, ogrodników. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże – Duchu Święty, Boże – Święta Trójco, jedyny Boże – Święta Maryjo, módl się za nami Św.…

Litania do bł. Bronisławy

Bł. Bronisława – (ur. 1200- zm. 1259 r.) norbertanka Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże – Duchu Święty, Boże – Święta Trójco, jedyny Boże – Święta Maryjo, módl się za nami Święta Boża Rodzicielko – Święta Panno nad pannami – Bł.…
Top