Modlitwy do Chrystusa Króla articles

Króluj Chryste i zwyciężaj

Króluj Chryste i zwyciężaj

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA Króluj Chryste i zwyciężaj. Przez dobroć i łaskę swoją serca wszystkich podbij słodkiemu władaniu Twej miłości. Na Imię Twoje niechaj się zgina kolano wszelkich istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Przez Ciebie Zbawco, z Tobą i w Tobie stworzenie wszelkie niech chwali Pana po wszystkie wieki.…

BĄDŹ UWIELBIONY CHRYSTE, KRÓLU KRÓLÓW

BĄDŹ UWIELBIONY CHRYSTE, KRÓLU KRÓLÓW Jezu, Ty jesteś Królem Królów! Jezu, kochamy Ciebie, bo Ty jesteś odwiecznym Synem Bożym, Królem Pokoju! Jezu, wierzę w Ciebie, bo jesteś Królem wiernym i życie swoje oddałeś za nas. Jezu, nasz Królu, otwieramy przed Tobą, razem z Maryją, nasze serca i poddajemy się Twojej władzy, abyś w nas królował, tak jak królowałeś w Jej Sercu i jak królujesz nad wszystkimi Aniołami i Świętymi.…

Modlitwa Ojca świętego Pawła VI

MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA (Modlitwa Ojca świętego Pawła VI) Chryste, jedyny nasz Pośredniku! Ty jesteś nam koniecznie potrzebny, abyśmy mogli dojść do wspólnoty z Ojcem, ebyśmy wraz z Tobą, który jesteś jedynym Jego Synem i naszym Panem, mogli stać się synami przybranymi i odrodzić się w Duchu Świętym.…

POŚWIĘCENIE RODZINY LUDZKIEJ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI

POŚWIĘCENIE RODZINY LUDZKIEJ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI P.: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. W.: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie nale eć chcemy. P.: Oto dzisiaj ka dy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.…
Top