Modlitwy św. Franciszka articles

Koty, fot. wikipedia

Dekalog ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

Dekalog ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

Dekalog ekologiczny, powstał w oparciu o nauczanie i pisma św. Franciszka z Asyżu przygotował Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA http://www.refa.franciszkanie.pl/ . 1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi. 2. Traktuj wszystkie istoty stworzone z miłością i czcią.…
Sunflowers Small sunflowers in field ? Uploaded by lolamix

Pieśń słoneczna św. Franciszka

Pieśń słoneczna św. Franciszka Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z panem bratem słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.…

Modlitwa Św. Franciszka pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy

Modlitwa Św. Franciszka pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo, święta Boża Rodzicielko, Maryjo, która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba, Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym Synem swoim i Duchem Świętym, Pocieszycielem, w Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.…

Modlitwa św. Franciszka przed krzyżem

Modlitwa św. Franciszka przed krzyżem Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. hastagi na stronie: #modlitwa sw franciszka #modlitwa do krzyża #modlitwa krzyża świętego…

Modlitwa franciszkańska

Modlitwa franciszkańska Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju. Tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość, gdzie krzywda – przebaczenie, gdzie zwątpienie – wiarę, gdzie rozpacz – nadzieję, gdzie mrok – światło, tam gdzie smutek – radość. Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy, ile pociechę dawał; nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał nie tyle był kochany, ile kochał.…
Top