Modlitwy po posiłku articles

Modlitwa o wytrwałość w miłości

Modlitwa o wytrwałość w miłości

Modlitwa o wytrwałość w miłości Boże, który wychodzisz na spotkanie zbłąkanej owcy i wszystkim słabym otwierasz ramiona. Wyznaję Ci, że nie umiem kochać. Gdy przebywam, w samotności, tęsknie za tym, którego mi dałeś. Źle mi jest bez niego i ciągle o nim marzę, ale gdy tylko jesteśmy z sobą razem ?…

Adoracja po obiedzie

ADORACJA PO OBIEDZIE Niech będzie Bóg uwielbiony Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg iprawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.…

Modlitwa o trafny wybór życiowego partnera

Modlitwa o trafny wybór życiowego partnera Spotkałem(am), Boże człowieka, który mnie pociąga i raduje swoją obecnością. Dobrze mi z nim być. Czy to jest ten, którego mi przeznaczyłeś na towarzysza życia? Pomóż mi dobrze wybrać. Spraw, żebym się nie zadowalał(a) tylko zewnętrznymi pozorami, ale dostrzegał(a) istotną wartość interesującej mnie osoby.…
Top