Błagamy Ciebie, Duchu Święty

2. Słowa, uczynki, myśli i wola ? niech z mocą głoszą Twoją chwałę, ? miłość niech jasnym ogniem płonie, ? by mogła objąć wszystkich ludzi.3. Daj nam przez Ciebie poznać Ojca ? i Jego Syna Jedynego. ? Z wiarą niezłomną wyznajemy, ? że Ty pochodzisz od Nich obu. (Amen).

Related posts

Top