Błogosławieństwo przed podróżą

Błogosławieństwo przed podróżą Boże Ojcze, który posyłasz aniołów, aby strzegli naszych dusz i ciał, poślij ich przed nami i błogosław nam na czas podróży. Niech szczęśliwie dotrzemy do jej celu, unikając zasadzek czyhających na nasze życie. Prosimy Cię o opiekę archanioła Rafała, byśmy chronieni przez niego w każdym czasie kroczyli drogami, które Ty w swoim miłosierdziu nam wyznaczasz. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.Amen.Błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżająPanie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na drogi, aby spędzili dobre wakacje. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać z braku środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie. Amen.

Related posts

Top