Boże, zmiłuj się nad nami

2. Niech świat cały pozna wreszcie ? Ciebie, Panie, Twoje drogi. ? Niechaj przyjmą Twe zbawienie ? wszyscy ludzie i narody.3. Niechaj radość zapanuje ? pośród ludów całej ziemi, ? żeś Ty, Panie, sprawiedliwy, ? rządzisz i kierujesz nimi.4. Ziemia plony już wydała, ? Bóg nam dał błogosławieństwo. ? Niech rozbrzmiewa Jego chwała ? w każdym czasie, w każdym miejscu.

Related posts

Top