Chryste, Ty jesteś

2.Jesteś wszechmocny, naucz przeto wiernych, ? co mogą czynić z miłości dla Ciebie; ? aby służyli, sercem i działaniem ? pełniąc Twą wolę.3. Daj naszym czasom pokój Twój, o Panie, ? wiarę umocnij i ulecz schorzałych, ? przebacz upadłym, obdarz wszystkich ludzi ? szczęściem na wieki.

Authors

Related posts

Top