Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem

Chrystus Pan, karmi nas

Ref. Chrystus Pan karmi nas
swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
bo w Nim samym odnajduję
wszystką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
na swą sługę uniżoną,
by mnie odtąd wszyscy ludzie
mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła,
w swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

4. On, który przez pokolenia
pozostaje miłosierny
wobec tego, kto Mu służy
i chce zostać Jemu wierny.

5. On, który swą moc objawia,
gdy wyniosłość serc uniża,
każdy zamiar może zburzyć,
który pychą Mu ubliża.

6. W mocy Jego odjąć władzę,
a wydźwignąć pokornego,
wszystkich głodnych zaspokoić,
głodem wstrząsnąć bogatego.

7. On się ujął za swym ludem,
dziećmi wiary Abrahama,
pomny na swe miłosierdzie,
obietnicy swej nie złamał.

Authors

Related posts

Top