Dekalog ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

Koty, fot. wikipedia

Dekalog ekologiczny, powstał w oparciu o nauczanie i pisma św. Franciszka z Asyżu przygotował Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA http://www.refa.franciszkanie.pl/ .

1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.

2. Traktuj wszystkie istoty stworzone z miłością i czcią.

3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością.

4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioła, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.

5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.

6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniało się życiem.

7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia.

8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.

9. Kiedy ścinasz drzewo, zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.

10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją wartość.

Koty, fot. wikipedia

Koty, fot. wikipedia

hastagi na stronie:

#Dekalog św Franciszka #dekalog świętego franciszka z asyżu #dekalog ekologiczny #dekalog św franciszka interpretacja #przykazania sw franciszka #dekalog św franciszka z asyżu #św franciszek

Authors

Related posts

Top