Leon XIII Modlitwy do świętego Józefa

Do Ciebie Św. Józefie!

Do Ciebie Św. Józefie!

Do Ciebie św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy
z ufnością rózwnież błagamy o Twą opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczaełś Dziecię Jezuspokornie błagamy:
wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją i swoim potężnym
wstawiennictwem dopomóz nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bozej Rodziny
czuwaj na wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas ukochany Ojcze
wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą
w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,
które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek
i wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem
i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie
i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

modlitwa Papieża Leona XIII

hastagi na stronie:

#do Ciebie sw Jozefie #modlitwa do św józefa do ciebie św Józefie

Similar Posts