Inne Pieśni religijne

Gdzie miłość wzajemna i dobroć

Gdzie miłość wzajemna i dobroć Ant. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, ? tam znajdziesz Boga żywego. 1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, ?

Gdzie miłość wzajemna i dobroć

Ant. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, ? tam znajdziesz Boga żywego.
1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, ? weselmy się w Nim i radujmy.
2. Z pokorą szczerą miłujmy Boga, ? i czystym sercem miłujmy się nawzajem.
(2) Z pokorą szczerą kochajmy Boga, ? z czystego serca miłujmy się nawzajem.
Ant. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, ? tam znajdziesz Boga żywego.
3. Skoro wszyscy tu się gromadzimy, ? strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
(3) Skoro się wszyscy tu gromadzimy, ? strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
4. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, ? a pośrodku nas niech będzie Chrystus. ? Ant.
(4) Niech ustaną gniewy i spory, ? a pośrodku nas niech będzie Chrystus. ? Ant.
5. Obyśmy oglądali Twoje oblicze Chryste Boże, ? razem ze świętymi, w chwale Twego królestwa.
6. To będzie naszą radością czystą i bez granic ? przez nieskończone wieki wieków. Amen. ? Ant.

Przeczytaj też!  Marana Tha

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy