Gdzie miłość wzajemna

2.Z pokorą szczerą kochajmy Boga ? i z czystym sercem miłujmy się nawzajem.3.Skoro wszyscy się tu gromadzimy, ? strzeżmy się tego, co nas rozdziela.4. Niech ustaną gniewy i spory, ? a pośrodku nas niech będzie Chrystus.5.Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże, ? razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa.

Related posts

Top