Inne modlitwa

Godzinki do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Godzinki do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy JUTRZNIA InwokacjaTy, Maryjo, w życia nocy Jutrznią światu zajaśniałaś Nieustannej Twej Pomocy Wzywa co dzień ziemia cała. HYMNWitaj, Maryjo, Wielka Matko Boża, W królewskiej szaty przyodziana, blask Przed wchodem słońca, Ty ludzkości zorza, Hojna Skarbniczko wszelkich Bożych łask. Czyniąc Cię Matką Słowa Wcielonego Największą wszechmoc tym okazał Bóg. Syn, ciało biorąc cudem z łona Twego, Przywiódł nas grzesznych do Ojcowskich nóg. Boga Rodzico, korne słowo Twoje Łączy Cię z Synem w tak przedziwną moc, Żeś skarbów Bożych nam otwarła zdroje, W blaski południa zmieniłaś noc. Jak na obrazie tulisz swego Syna, Gdy Mu Anieli ukazują krzyż, Tak i nas, Matko, choć obciąża wina, Przytul do Serca i do Boga zbliż. ANTYFONAŚwięta i Niepokalana Matko, Bogarodzico, Dziewico Maryjo, nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego! Wezwanie: Tyś naszą ucieczką, o Pani. Odpowiedź: Pomocą w uciskach i smutku.Módlmy się: Panie Jezu Chryste, ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz Czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej Macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.Odpowiedź: AmenWezwanie: A dusze wiernych zmarłych, przez Nieustającą Pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.Odpowiedź: Amen.LAUDESInwokacja ?jak na JutrznięHYMNWitaj, Maryjo, z ludzi Tyś Najświętsza, Bez zmazy grzechu, wszelkiej cnót wzór. W miłości Boga Tyś najgorętsza, Laską Przewyższasz cały niebian chór. Namiestnik Boga na swym rzymskim tronie Ogłosił światu Twej świętości cud, Żeś Wniebowzięta w złotej gwiazd koronie, W niebie królujesz, jak wciąż wierzył lud. Z Twego obrazu słodkie zwróć wejrzenie Na skazy grzechu naszych ziemskich dróg. Niechaj je zmaże i da przebaczenie Jezus, Twe Dziecię, Zbawca nasz i Bóg. Niewyczerpana łask i cnót skarbnico, Nieustającą racz nam pomoc nieść. Bądź niewinności tarczą i strażnicą, Pomóż nam zawsze święte życie wieśćAntyfona, Wezwania i Modlitwa -jak na JutrznięHYMNWitaj Maryjo, Matko wszystkich ludzi, Z ogromem naszych współczująca win. Niech nasza nędza litość Twoją budzi, Wszak nas na krzyżu zlecił Tobie Syn. Iżeś jest Matką dzieci Adamowych, Świadczy Twa nazwa i obrazu treść, Zaznałaś na lądach starych oraz nowych, Wszystkim wierzącym pomoc pragniesz nieść. W licznych obrazach Tyś koronowana, W setkach ołtarzy czci Cię Boży lud. Przez rzesze wiernych Tyś umiłowana, Dobroć Twa dla nas to prawdziwy cud. Do serca, Matko, mieczem przeszytego, Przygarnij dziatki, zbaw i ratuj nas: Wszak Matką jesteś, z polecenia Tego, Z którym dzieliłaś gorzką mękę wraz.Antyfona, Wezwania i Modlitwa ?jak na Jutrznię TERCJA Inwokacja ? jak na JutrznięHYMNWitaj Maryjo, wszech łask Pośredniczko, Które Bóg złożył do Twych Świętych rąk. Całej ludzkości Tyś Orędowniczką, Darów Twych tęczą ziemię wieńczysz w krąg. Wszak każda łaska z nieba nam zesłana, Jak promień słońca z wiekuistych wzgórz, Przez Twe dłonie, Matko ukochana, Spływa balsamem w głębie naszych dusz. Przed Twym obrazem ściełem się w pokorze, W objęciach Twoich skarb największy masz. Ach, przychyl ku nam to Dzieciątko Boże, W ręku swym władze od Jezusa masz. Dlatego, Matko, w nędzy i niemocy Racz duszy zawsze Pośredniczką być, Nieustającej udziel nam pomocy, Byśmy Twym wzorem święcie mogli żyć. Antyfona, Wezwania i Modlitwa ?jak na Jutrznię SEKSTAInwokacja -jak na JutrznięHYMNWitaj, Maryjo, Wspomożycielko, Coś ceną wielką mąk i Syna krwi Stała się naszą drugą Rodzicielką Przez miecz boleści, co w Twym sercu tkwi. Tam u stóp krzyża, na Golgoty szczycie, Gdzie w oczach Twoich konał Boży Syn, W smutku bezmiernym dałaś łaski życie Całej ludzkości, pełnej ciężkich win. To życie łaski wlewać w życie ludzi Jest najgorętszym wciąż pragnieniem Twym. Gdy nas nieszczęsnych świat swym blaskiem łudzi, Utwierdź nas dobrym pośrednictwem swym. Współodkupienie oraz Twój ogłasza, Narzędzia męki wieszczą przyszłość Twą. W każdej niedoli Tyś nadzieja nasza, Darz nas Pomocą Nieustanną swą. Antyfona, Wezwania i Modlitwa -jak na JutrznięNONAInwokacja -jak na JutrznięHYMNWitaj Maryjo, Tyś jest Tą Wszechmocną, Co prosząc Syna, zmieniasz świata los. Kto Ciebie kocha, gardzi świata mocą, Bo ją zwycięża Twej modlitwy głos. Tyś łaski zorzą w duszy świtającą, Nim życie Boże znów rozkwitnie w niej; Ty nam swą Pomoc ślij Nieustającą, Serce Jezusa nam przebłagać chciej. Tę Wszechmoc Twoją obraz nam odtwarza, Jezus w Twym ręku to Wszechmocny Bóg; Krew Jego święta życie nowe stwarza, Które nam wydarł duszy naszej wróg. Więc uproś, Matko, grzesznym nawrócenie, Daj żal za grzechy, broń od wiecznych kar, Chwiejnych utwierdzaj, dobrym daj wzmocnienie, Sługom ołtarza gorliwości żar. Antyfona, Wezwania i Modlitwa ?jak na JutrznięNIESZPORYInwokacja ?jak na JutrznięHYMNWitaj, Maryjo, Miłosierna Pani, Łza każda ludzka w oku Twoim lśni. Ból każdy, Matko, Serce Twoje rani, Losy nas wszystkich Pan powierzył Ci. Sąd sprawiedliwy Syn zatrzymał sobie, Kiedy nadejdzie ostateczny czas, Lecz miłosierdzie, Matko, zwierzył Tobie, Byś nim jak płaszczem osłaniała nas. W obrazie litość z Oczu Twych Jaśnieje, Smutek głęboki Twą okala Twarz, Wzrok Twój współczuciem słodko promienieje. Z woli Jezusa zbawić ludzi masz. Zwłaszcza gdy śmierci zbliża się godzina, Ziemskiej wędrówki już nadejdzie kres, Wstaw się za nami u swego Syna, Otrzyj nam z oczu ślad ostatnich łez. Antyfona, Wezwania i Modlitwa -jak na JutrznięHYMNWitaj, Maryjo, naszą Tyś nadzieją, Z obrazu Twego spływa dziwny czar, Bo w nim zbawienia blaski nam jaśnieją I najcenniejszy Odkupienia dar. A twe źrenice, zasępione trwogą, Jakby się bały spojrzeć nieco wzwyż, Gdzie dwa Cheruby przyszłość wieszczą srogą, W dłoniach swych dzierżąc symbol męki ? Krzyż. Twoje wejrzenie duszę nam porywa; Tyś Matką Boga, wspierać dzieci chciej. Jezus przykładem do ufności wzywa, On nie odrzuci prośby Matki Swej. Przez owe widmo Kalwaryjskiej nocy I przez chwalebny zmartwychwstania brzask Nieustającej, Matko Twej Pomocy Ufnie czekamy, Pośredniczko łask.Antyfona, Wezwania i Modlitwa ?jak na JutrznięZAKOŃCZENIE(na melodię Inwokacji,)Przyjmij, o Najświętsza Panno, Hołd ten oraz serc ofiarę. Swą Pomocą Nieustanną, Budź w nas miłość, wzmacniaj wiarę, Wspieraj w życiu, broń przy zgonie, Aż przy Twoim spoczniem tronie Święta Maryjo, spiesz na pomoc nieszczęśliwym, Podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, Módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy. Na zakończenie zwykle odmawia się Modlitwę Rzymską

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #dla ciebie   #dobro   #dy   #Jezu   #Krzy   #Modlitwy różne   #pomoc