Inne modlitwa

Hymn uwielbienia

Hymn uwielbieniaWszystkie narody klaszczcie w dłonie i wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,Albowiem Pan Najwyższy objawił nam miłosierdzie swoje.Nie oszczędził On bowiem Syna swego, lecz Go wydał

Hymn uwielbieniaWszystkie narody klaszczcie w dłonie i wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,Albowiem Pan Najwyższy objawił nam miłosierdzie swoje.Nie oszczędził On bowiem Syna swego, lecz Go wydał za wszystkich nas,Byśmy się zbawili i oczyścili z grzechów naszych Krwią Jego.Abyśmy się Krwią Jego usprawiedliwili i wybawili od gniewu Jego,Abyśmy, którzy od Niego oddzieleni byliśmy,znów się zjednoczyli przez Krew Syna Jego. Panie,Boże mój, cóż Ci oddam za wszystko, coś mi dał.Kielich zbawienia wezmę i mocy Krwi Twojej wzywać będę.Śpiewajcie Jezusowi wszyscy Święci Jego, śpiewajcie i wyznawajcie świętość Jego,Albowiem On nas umiłował i obmył we Krwi swojej.Został Wspomożycielem i Zbawicielem naszym.Na wieki bądź sławiona, Krwi Jezusowa, albowiem uczyniłaś cuda.Bądź pochwalony, Jezu, na wieki i niech się napełni niebo i ziemia chwałą Krwi Jego.Jezusowi, Synowi Bożemu, który nas Krwią swoją odkupiłpójdźcie, pokłońmy się.św. Maria De Martias

Przeczytaj też!  Modlitwa przed treningiem

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy