Jezu, okaż miłosierdzie

5. (mel. 3. zw.)Jezu, kiedy dzień się kończy, ? a przybliża się nieznane, ? bądź nam światłem gorejącym ? wśród ciemności tego świata.6. (mel. 4. zw.)Jezu, Ciebie, Twego Ojca ? i Pocieszyciela Ducha ? niech wysławia miłość nasza, /bis/

Authors
Tags , , , , , ,

Related posts

Top