Inne Koronki

Koronka do Ducha Świętego

Koronka do Ducha Świętego

TAJEMNICE KORONKI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Odmawia się jak zwykłe 5 dziesiątków Różańca z 10 “Zdrowaś
Maryja” a po słowie “…Jezus” należy dodać następujące słowa
(odpowiednio dla każdego dziesiątka):

1. “…który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask
Ducha Świętego”
2. “…który niech nam udzieli Ducha Świętego, pomnoży
i wzmocni w nas wiarę, nadzieję i miłość”
3. “…który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci,
prowadzi, rządzi i uświęca”
4. “…który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego
i napełnia najgłębszą pokorą, łagodnością, cierpliwością,
uległością, oddaniem, mocą i świętością”
5. “…który niech ześle nam siedem darów oraz owoce Ducha
Świętego i użycza wszystkiego, co dobre, a powstrzymuje
od wszystkiego, co złe”

OFIAROWANIE

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen.

Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci przez Matkę Najświętszą
nieskończoną ilość razy przez całą wieczność, w imieniu
wszystkich i za wszystkie dusze Miłość Ducha Świętego
ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym.
Amen.

hastagi na stronie:

#koronka do Ducha świetego #koronka do Ducha św #koronka do ducha świętego jak odmawiać #koronka do ducha świętego tekst #różaniec do ducha świętego #koronka do ducha świętego mp3 #koronka do ducha

Similar Posts