Inne modlitwa

Koronka do najświętszych ran Pana Jezusa

Koronka została ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siost­rze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w

Koronka została ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siost­rze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery. Odmawia sieją na zwykłym różańcu złożo­nym z pięciu dziesiątków.Można rozpocząć następującą modlitwą:O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmier­telny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.Przepuść, zlituj się, mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższąosłoń nas. Amen.Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie. Przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego prosimy Cię okaż nam miłosierdzie.Amen.Na dużych paciorkach:P. Przez Niepokalane Serce Maryi, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Je­zusa Chrystusa,W. Na uleczenie ran dusz naszych.Na małych paciorkach :P. O mój Jezu, Przebaczenia i Miłosierdzia!W. Przez zasługi Twoich Świętych Ran. Na zakończenie koronki odmówić trzy razy: Ojcze Przedwieczny,ofiaruję Ci Rany Pana na­szego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych

Przeczytaj też!  JUBILEUSZOWY AKT POŚWIĘCENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy