Koronka zwycięstwa

Koronka zwycięstwaOdmawia się na zwykłej cząstce różańca. Na początku: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Wierzę w Boga.Na dużych paciorkach:P. A oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka -W. I dzięki słowu swojego świadectwa. (Ap 12, 11)Na małych paciorkach:P. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy -W. Wybaw nas!Na zakończenie:Ojcze Przedwieczny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci Najdroższą Krew.Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus.

hastagi na stronie:

#koronka zwyciestwa

Related posts

Top