Inne Modlitwy za przyczyną bł. Karoliny Kózkówny

Litania do błogosławionej Karoliny Kózkówny

Litania do błogosławionej Karoliny Kózkówny

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami
Duchu święty Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami

Błogosławiona Karolino – módl się za nami
Męczennico w obronie czystości
Apostołko Krzyża Chrystusowego
Czcicielko Różańca świętego
Świadku Ewangelii
Wzorze żywej wiary
Kwiecie polskiej ziemi
Troskliwa opiekunko świątyni
Nauczycielko prawdziwej pobożności
Niestrudzona w posłudze bliźnim
Przykładzie poszanowania rodziców
Gorliwa nauczycielko dzieci
Strażniczko kościoła domowego
Przykładzie pracowitości
Przykładzie uczciwości
Apostole dobroci
Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych
Światło dla zagubionych
Wzorze szczerej przyjaźni
Patronko ciężkiej pracy rolników
Patronko młodzieży
Przewodniczko w drodze do świętości

Przez zasługi Błogosławionej Karoliny – prosimy Cię Panie
O wytrwanie w wierze
O posłuszeństwo słowu Bożemu
O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
O umiejętność dostrzegania dobra
O pokrzepienie w trudnych chwilach życia
O pocieszenie w smutkach i udrękach
O siłę ducha w chwilach zwątpień
O męstwo w znoszeniu cierpienia
O wrażliwość sumienia
O wierność Bogu, bliźnim i sobie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Módlmy się.
Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

hastagi na stronie:

#litania do błogosławionego jana pawła ii #litania do karoliny kózkówny

0 0 vote
Ocena

Similar Posts

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Danuta
Danuta
8 lat temu

Św. Karolino Kózkówno błagam Cię o rozwiąznaie mojej trudnej sprawy w pracy a najlepiej o zmianę środowiska w którym muszę pracować.

Jerzy
Jerzy
9 lat temu

Św. Karolino Kózkówno

Prosze Ciebie o wstawiennictwo u Pana Jezusa i Mateczki Najswietszej Marii
W mojej trudnej sytuacji finansowej.

Prosze ciebie aby wplynely pieniadze na moje konto z transakcji ktore prowadze od trzech lat . Ale bez rezultatow??
Usun przeszkody pietrzace sie w około
Wyprostuj moje drogi zycia, pomoz w moich przeciwnosciach losu.
Ufam Tobie . Nie opuszczaj mnie w potrzebie .
Na krew i rany Jezusa Chrystusa Blagam ciebie pomóż

Zawsze kochajacy Ciebie Jerzy