Inne modlitwa

Litania do Bożego Miłosierdzia

Litania do Bożego Miłosierdzia Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad namiDuchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocieStwórcy, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, Miłosierdzie Boże, wyrazie największej Potęgi Pana, Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich, Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych, Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej, Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników, Miłosierdzie Boże w uświęceniu sprawiedliwych, Miłosierdzie Boże w udoskonaleniu świątobliwych, Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, Miłosierdzie Boże, pokoju konających,Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.P. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego. W. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.Módlmy się: Boże, w którym Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją,która jest samym Miłosierdziem. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków.Amen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #awie   #boga   #cy   #modlitwy   #na   #nawi   #pami   #wol   #wyda