Inne

Litania do Matki Bożej z Lourdes

Kyrie eleison. – Chryste eleison. – Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. – Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże ? zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże ?
Duchu Święty, Boże ?
Święta Trójco, Jedyny Boże ?

Święta Panno, objawiona w Lourdes – módl się za nami.
Święta Panno, zalecająca pokutę –
Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło –
Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na skałach –
Święta Panno, ogłaszająca się “Niepokalanym Poczęciem” –
Córko Niepokalana Boga Ojca –
Matko Niepokalana Jezusa Chrystusa –
Oblubienico Niepokalana Ducha Św. –
Świątynio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej –
Wizerunku Niepokalany Słońca Sprawiedliwości –
Różdżko Niepokalana z pokolenia Dawidowego –
Drogo Niepokalana prowadząca do Jezusa –
Panno Niepokalana wolna od grzechu pierworodnego –
Panno Niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego –
Królowo Niepokalana Nieba i ziemi –
Bramo Niepokalana Niebieskiego Jeruzalem –
Powiernico Niepokalana łask Bożych –
Gwiazdo morza Niepokalana –
Wieżo Niepokalana Kościoła pielgrzymującego –
Różo Niepokalana wśród cierni –
Oliwne Drzewo Niepokalane w Kościele Bożym –
Wzorze Niepokalany wszystkich doskonałości –
Przyczyno Niepokalana naszej wiary –
Źródło Niepokalane Boskiej Miłości –
Znaku Niepokalany i Pewny naszego zbawienia –
Światło Niepokalane Aniołów –
Chwało Niepokalana Proroków –
Nauczycielko Niepokalana Apostołów –
Potęgo Niepokalana Męczenników –
Opiekunko Niepokalana Wyznawców –
Radości Niepokalana w Tobie ufających –
Obrono Niepokalana grzeszników –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ? zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ? zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ? zmiłuj się nad nami.

P: O Niepokalana Maryjo, któraś się w Lourdes objawiła.
W: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie, pokornie Cię prosimy, abyśmy obchodząc święto Jej objawienia osiągnęli zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

hastagi na stronie:

#nowenna do matki bożej z lourdes #litania do matki Boej #matka boża z lourdes #modlitwy do matki bożej z lourdes #litania do Matki Bożej z Lourdes

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy