Inne

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie,eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Jezu, usłysz nas. – Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Jezu, Synu Boga żywego –
Jezu, Odblasku Ojca –
Jezu, Jasności światła wiecznego –
Jezu, Królu chwały –
Jezu, Słońce sprawiedliwości –
Jezu, Synu Maryi Panny –
Jezu najmilszy –
Jezu przedziwny –
Jezu, Boże mocny –
Jezu, Ojcze na wieki –
Jezu, wielkiej rady Zwiastunie –
Jezu najmożniejszy –
Jezu najcierpliwszy –
Jezu najposłuszniejszy –
Jezu cichy i pokornego serca –
Jezu, Miłośniku czystości –
Jezu, miłujący nas –
Jezu, Boże pokoju –
Jezu, Dawco żywota –
Jezu, cnót Przykładzie –
Jezu pragnący dusz naszych –
Jezu, Boże nasz –
Jezu, Ucieczko nasza –
Jezu, Ojcze ubogich –
Jezu, Skarbie wiernych –
Jezu, dobry Pasterzu –
Jezu, Światłości prawdziwa –
Jezu, Mądrości przedwieczna –
Jezu, Dobroci nieskończona –
Jezu, Drogo i Życie nasze
Jezu, Wesele Aniołów –
Jezu, Królu Patriarchów –
Jezu, Mistrzu Apostołów –
Jezu, Nauczycielu Ewangelistów –
Jezu, Męstwo Męczenników –
Jezu, Światłości Wyznawców –
Jezu, Czystości Dziewic –
Jezu, Korono wszystkich Świętych –

Bądź nam miłościw – przepuść nam Jezu.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas Jezu.

Od zła wszelkiego – wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego –
Od gniewu Twego –
Od sideł szatańskich –
Od ducha nieczystości –
Od śmierci wiecznej –
Od zaniedbania natchnień Twoich –
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego –
Przez Narodzenie Twoje –
Przez Dziecięctwo Twoje –
Przez najświętsze życie Twoje –
Przez trudy Twoje –
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją –
Prze krzyż i opuszczenie Twoje –
Przez omdlenie Twoje –
Przez śmierć i pogrzeb Twój –
Przez Zmartwychwstanie Twoje –
Przez Wniebowstąpienie Twoje –
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu –
Przez radości Twoje –
Przez chwałę Twoją –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Jezu.

Jezu, usłysz nas. – Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a będzie wam kołaczcie; daj nam, prosimy, uczucie Twej Boskiej miłości, abyśmy Cię całym sercem, uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas, Panie, obdarzyć ustawiczną bojaźnią i miłością Twego świętego Imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki swej tym, których utwierdzasz w swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wiki wieków. Amen.

hastagi na stronie:

#litania do imienia Jezus #koronka do imienia jezus #litania do najświętszego imienia jezus #Litania Imienia

0 0 vote
Ocena

Similar Posts

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Barbara
Barbara
8 lat temu

Dobry Jezu zawierzam Tobie swoją rodzinę,wszystkie strapienia, z których bez pomocy Boga nie wyjdziemy. Oddajemy się całkowicie Twojej opiece.Nie odmawiaj nam Swojej pomocy.Jezu ufamy Tobie że nas nie opuścisz.

Marta
Marta
9 lat temu

piękna litania