Litania do Najświętszego Imienia Pana Jezusa

Kyrie, elejson, Chryste eleison, Kyrie, elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Jezu najmocniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najchwalebniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu przedziwny, zmiłuj się nad nami.
Jezu najwdzięczniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najmilszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu jaśniejszy nad słońcem, zmiłuj się nad nami.
Jezu piękniejszy nad miesiąc, zmiłuj się nad nami.
Jezu ozdobniejszy nad gwiazdy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najsłodszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najrozkoszniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najpokorniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najuboższy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najcichszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najczystszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami.
Jezu miłości nasza, zmiłuj się nad nami.
Jezu miłośniku pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu zwierciadło żywota, zmiłuj się nad nami.
Jezu przykładzie cnót, zmiłuj się nad nami.
Jezu ozdobo obyczajów, zmiłuj się nad nami.
Jezu pragnienie dusz, zmiłuj się nad nami.
Jezu Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami.
Jezu ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami.
Jezu pocieszycielu strapionych, zmiłuj się nad nami.
Jezu skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami.
Jezu perło droga, zmiłuj się nad nami.
Jezu skarbie doskonałości, zmiłuj się nad nami.
Jezu dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami.
Jezu gwiazdo morska, zmiłuj się nad nami.
Jezu światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami.
Jezu mądrości wieczna, zmiłuj się nad nami.
Jezu dobroci niezmierzona, zmiłuj się nad nami.
Jezu wesele Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu królu Patryarchów, zmiłuj się nad nami.
Jezu dawco Ducha ś. Prorokom, zmiłuj się nad nami.
Jezu mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu Nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami.
Jezu męztwo Męczenników, zmiłuj się nad nami.
Jezu Korono wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw ? Odpuść nam Jezu!
Bądź nam miłościw ? Wysłuchaj nas Jezu!
Od wszego zła: Wybaw nas Jezu!
Od grzechu każdego, Wybaw nas Jezu!
Od gniewu Twego, Wybaw nas Jezu!
Od nagłéj i niespodziewanéj śmierci, Wybaw nas Jezu!
Od morowego powietrza, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas Jezu!
Od sideł szatańskich, Wybaw nas Jezu!
Od Twego gniewu, nienawiści i wszelakiéj złéj woli, Wybaw nas Jezu!
Od ducha nieczystego, Wybaw nas Jezu!
Od piorunów i nawałności, Wybaw nas Jezu!
Od śmierci wiecznéj, Wybaw nas Jezu!
Od przestąpienia przykazań Twoich, Wybaw nas Jezu!
Od wszego złego przypadku, Wybaw nas Jezu!
Przez najświętsze wcielenie Twoje, Wybaw nas Jezu!
Przez gorzką mękę Twoją, Wybaw nas Jezu!
Przez chwalebne zmartchwywst. Twoje, Wybaw nas Jezu!
Przez przejaśw. Imię Jezus Twoje, Wybaw nas Jezu!
Przez nieskończoną dobroć Twoją, Wybaw nas Jezu!
Przez przyczynę przenajświętszéj Matki Twojéj, Wybaw nas Jezu!
Przez przyczynę wszystkich Świętych Twoich, Wybaw nas Jezu!
Bądź nam Obrońcą naszym: Wybaw nas Jezu!
Jezu Chryste, Synu Dawidów, Przepuść nam Panie!
Jezu Chryste nazareński, Królu żydowski: Wysłuchaj nas Panie!
Jezu Chryste Synu Boga Żywego: zmiłuj się nad nami:
Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas!
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

http://pl.wikisource.org/wiki/Litania_do_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Imienia_Pana_Jezusa

hastagi na stronie:

#litania do imienia pana jezusa #wezwania z litanii do najświętszego imienia jezus

Authors

Related posts

One Comment;

  1. :// said:

    Porównałam tekst tego litania z innymi i są różnice??? mam wątpliwości co do tekstu, brakuje wersów.

Comments are closed.

Top