Inne modlitwa

Litania do NMP Niepokalanej Cudownego Medalika

Litania do NMP Niepokalanej Cudownego Medalika Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże,Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Niepokalana, wolna od grzechu pierworodnego, Niepokalana, depcząca głowę szatana,Niepokalana, Pośredniczko łask, Niepokalana, Królowo strzegąca świata, Niepokalana, otoczona koroną gwiazd dwunastu, Niepokalana, złączona z Chrystusemw cierpieniach zbawczych, Niepokalana, Sercem przebitym ukazującaMatczyną Miłość, Niepokalana, przekazująca swoje obietniceśw. Katarzynie, Niepokalana, dająca nam w św. KatarzynieLaboure wzór świętości, Niepokalana, otaczająca opieką noszącychCudowny Medalik, Abyś przez Niepokalaną Cudownego Medalika był nam miłościwy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś wiarę Kościoła umocnić raczył,Abyś Ojca świętego zdrowiem darzyć raczył, Abyś naszej Ojczyźnie błogosławić raczył, Abyśmy mogli cieszyć się odnową moralną narodu, Abyś mądrości rządzącym udzielić raczył, Aby młodzież i dzieci wzrastały w świętej wierze, Aby religijnie obojętni wrócili do pierwotnej pobożności,Abyś chorym, opuszczonym i samotnym łaski radości udzielić raczył, Aby ruchy maryjne cieszyły się rozwojem,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.R O Maryjo bez grzechu poczęta, W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który chciałeś, aby Najświętsza Dziewica Maryja, a Twoja Matka, Niepokalana w swoim Poczęciu, wsławiona została niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy wzywając bez ustanku Jej opieki, mogli dojść do radości wiekuistych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Similar Posts