Inne Litanie do świętych

Litania do św. Alojzego Gonzagi

Św. Alojzy Gonzaga – (ur. 1568 – zm. 1591 r.) jezuita, patron młodzieży i studentów, chorych na AIDS oraz cierpiących na choroby oczu. Litania do

Św. Alojzy Gonzaga – (ur. 1568 – zm. 1591 r.) jezuita, patron młodzieży i studentów, chorych na AIDS oraz cierpiących na choroby oczu.

Litania do św. Alojzego Gonzagi

Kyrie eleison. – Chryste eleison. – Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. – Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże ? zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże ?
Duchu Święty, Boże ?
Święta Trójco, Jedyny Boże ?

Święta Maryjo, Opiekunko świętego Alojzego – módl się za nami.
Święty Alojzy, ukochany Synu Maryi –
Św. Alojzy, wierny sługo Ojca Przedwiecznego –
Św. Alojzy, świątynio Ducha Świętego –
Św. Alojzy, wierny naśladowco Jezusa –
Św. Alojzy, gorący miłośniku Ukrzyżowanego –
Św. Alojzy, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu –
Św. Alojzy, miłością ku Najświętszemu Sercu Jezusa zawsze gorejący –
Św. Alojzy, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata –
Św. Alojzy, piękny przykładzie doskonałości –
Św. Alojzy, wzorze pokory –
Św. Alojzy, miłośniku ubóstwa –
Św. Alojzy, lilio czystości –
Św. Alojzy, aniele w ciele ludzkim –
Św. Alojzy, pokutniku niewinny –
Św. Alojzy, wzorze umartwienia –
Św. Alojzy, ozdobo skromności –
Św. Alojzy, ofiaro miłości bliźniego –
Św. Alojzy, wzorze prawdziwej pokuty –
Św. Alojzy, kwiecie anielskiej czystości –
Św. Alojzy, patronie i wzorze chrześcijańskiej młodzieży –
Św. Alojzy, opiekunie uczących się –
Św. Alojzy, dobry doradco w wyborze stanu –
Św. Alojzy, ozdobo Towarzystwa Jezusowego –
Św. Alojzy, światło Kościoła świętego –
Św. Alojzy, wielki cudotwórco –
Św. Alojzy, dzielny Patronie wszystkich Twych czcicieli –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ? przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ? wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ? zmiłuj się nad nami.

Przeczytaj też!  Modlitwa o ufność Bożemu miłosierdziu

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…

P: Módl się za nami święty Alojzy
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, niebieskich darów dawco, któryś w anielskim młodzieniaszku Alojzym, przedziwną życia niewinność z równie wielką pokutą połączył: daj nam, którzy jego niewinności zachować nie zdołaliśmy, abyśmy przez zasługi jego i przyczynę przynajmniej w pokucie go naśladowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

hastagi na stronie:

#św alojzy gonzaga

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy