Inne modlitwa

Litania do Św. Jakuba Apostoła

Litania do Św. Jakuba Apostoła Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata,

Litania do Św. Jakuba Apostoła Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, jedyny Boże,Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.Królowo Męczenników,Święty Jakubie Apostole,Synu Zebedeusza,Bracie świętego Jana Apostoła,Gotowy na wezwanie Pana,Powołany przez Jezusa na ucznia,Wybrany Apostołem,Opuszczający wszystko dla Jezusa,Synu gromu,Uprzywilejowany przez swego Mistrza,Świadku wskrzeszenia córki Jaira,Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb,Obecny przy Przemienieniu Pańskim,Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu,Świadku Męki i Śmierci Jezusa,Wierny Chrystusowi aż do końca,Prześladowany dla Jezusa,Głowo Kościoła Jerozolimskiego,Jaśniejący wiarą i pobożnością,Przyjacielu Chrystusa,Znoszący wzgardę i poniżenie,Doskonały w ubóstwie,Przykładzie gorliwości apostolskiej,Niestrudzony pielgrzymie,Opiekunie wdów i sierot,Pełen miłości bliźniego,Przebaczający swemu zdrajcy i katu,Pozyskujący go dla Chrystusa,Ścięty mieczem za wiarę,Pierwszy Męczenniku wśród Apostołów,Wspierający rycerzy w walce z wrogami,Patronie zakonu rycerskiego,Opiekunie pielgrzymów,Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem,Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem,Patronie Portugalii i Hiszpanii,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami.P: Módl się za nami święty Jakubie Apostole,W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Módl my się: Wszechmogący wieczny Boże, który krwią męczeńską świętego Jakuba uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów, spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem. Panie, opiekuj się Twoim ludem i strzeż go, aby wsparty pomocą świętego Jakuba Apostoła, podobał się Tobie swoim postępowaniem i służył Ci w wolności ducha. Daj nam, prosimy Cię Panie, naśladować w swoim życiu wiarę i czyny Twego sługi świętego Jakuba Apostoła, abyśmy wierni Tobie w wierze i miłości, służyli Ci godnie swoim postępowaniem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przeczytaj też!  Modlitwa o łaskę pogody ducha św. Tomasz More

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy