Litania do św. Judy Tadeusza

Kyrie eleison. – Chryste eleison. – Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. – Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże ? zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże ?
Duchu Święty, Boże ?
Święta Trójco, Jedyny Boże ?

Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko –
Królowo Apostołów –
Święty Judo Tadeuszu –
Święty Judo, chwalebny Apostole –
Święty Judo, gorliwy wyznawco –
Święty Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa –
Święty Judo, wierny sługo Boży –
Święty Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany –
Święty Judo, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego –
Święty Judo, miłość Boża w duszach ludzkich rozniecający –
Święty Judo, w obronie wiary świętej śmiało występujący –
Święty Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący –
Święty Judo, prześladowanie dla wiary świętej cierpiący –
Święty Judo, krwią swoja wiarę święta potwierdzający –
Święty Judo, szczególny patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych –
Święty Judo, orędowniku możny –
Abyśmy z grzechów naszych powstali –
Abyśmy szczerze pokutowali –
Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli –
Abyśmy w cnocie postępowali –
Abyśmy jedności i zgodzie żyli –
Abyśmy w wierze niezachwianie trwali –
Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli –
Abyśmy nigdy w rozpacz nie wpadli –
Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzili –
Abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili –
Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli –
Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ? przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ? wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ? zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. – Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison. – Chryste eleison. – Kyrie eleison.

Módlmy się: Boże, któryś nas prze świętego Judę Apostoła do poznania Imienia Swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy oddając mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

hastagi na stronie:

#www sw juda #sw juda tadeusz litania #modlitewnik tadeusza judy #litania do wszystkich świętych sw juda tadeusz

Related posts

Top