Litania do świętego Judy Apostoła

Litania do świętego Judy ApostołaKyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami Święta Maryjo, módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami Królowo Apostołów, módl się za nami Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami Święty Judo, chwalebny Apostole, Święty Judo, gorliwy wyznawco, Święty Judo, przyjacielu Chrystusa, Święty Judo, wierny sługo Boży, Święty Judo, powołany do głoszenia Ewangelii,Święty Judo, głosicielu Słowa Bożego,Święty Judo rozniecający miłość Bożą w ludzkichduszach, Święty Judo, występujący mężnie w obronie wiary świętej, Święty Judo, który jesteś dla nas przykładem życia chrześcijańskiego, Święty Judo, który cierpiałeś prześladowania dla wiary, Święty Judo, potwierdzający własną krwią wiarę w Chrystusa, Święty Judo, Patronie w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych,Abyśmy z naszych grzechów powstali, módl się za nami Abyśmy szczerze pokutowali, Abyśmy gorliwymi byli w służbie Bożej, Abyśmy w dobrym robili postępy, Abyśmy w zgodzie i jedności żyli,Abyśmy wiarę zawsze zachowali, Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu,Abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz, Abyśmy błądzącym zawsze mogli dopomóc, Abyśmy od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała uwolnieni byli,Abyśmy po naszym życiu na ziemi z Tobą się połączyli,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.Módlmy się:Boże, który nas przez świętego Judę Tadeusza raczyłeś doprowadzić do poznania Swojego Imienia, spraw, prosimy Cię, abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w dobrym. Amen.

Related posts

Top