Inne modlitwa

Litania do świętej Rity

Litania do świętej RityKyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson, Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu

Litania do świętej RityKyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson, Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Maryjo, módl się nad nami.Niepokalana Dziewico,Królowo nieba i ziemi,Matko Serca Najświętszego,Wszyscy święci, Aniołowie i Archaniołowie,módlcie się za nami. Święta Rito, Patronko w sprawach rozpaczliwych, módl się za nami. Święta Rito, wzorze pokory, Święta Rito, wzorze w zdaniu się na wolę Bożą, Święta Rito, miłośniczko ukrzyżowanego Zbawiciela, Święta Rito, oblubienico cierpiącego Zbawiciela, Święta Rito, któraś z męką Chrystusową współcierpiała, Święta Rito, ukoronowana cierniem przez anioła, Święta Rito, któraś rany korony cierniowej na czole znosiła, Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała, Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwynie zwątpiła, Abyśmy siebie samych zaprzeć się umieli, uproś nam, Święta Rito.Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana,Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli, Abyśmy umieli zdać się na wolę Bożą, Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli, Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali, Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały, Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali, Abyśmy bliźnich naszych w Bogu umiłowali, Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej ojczyźnie wzbudzić raczył.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.P: Módl się za nami, święta Rito.W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.Módlmy się:Wszechmogący wieczny Boże, który w nieskończonym miłosierdziu Swoim za wstawiennictwem św. Rity wysłuchujesz nas i w takich okolicznościach, gdy już według ludzkiego rozumienia żadnej nie ma nadziei; użycz nam, prosimy Cię, przez tę miłość, którą serce św. Rity dla Ciebie pałało, abyśmy się stali godnymi zmiłowania Twojego, aby niewierni poznali, że Ty, Boże miłosierny, pokornym i skruszonym łaski dajesz, a dla słabych i bezbronnych jesteś tarczą i obroną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen!

Przeczytaj też!  Modlitwa matki po poronieniu dziecka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy