Marana Tha

2.W Dziecięciu Ty objawiasz się nam, -przez wichru szum dajesz poznać się.3. W Kościele Twym dajesz poznać się -przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.4. Gdy miłość swą okażemy w krąg, ? przychodzisz już dziś na ziemię swą.

Authors

Related posts

Top