Inne

Maryjna modlitwa za misjonarzy

Maryja, Matka każdego człowieka Ty, która zachowałaś w sercu cuda zdziałane przez Boga, spraw abyśmy przyjęli Dobrą Nowinę dla dawania wszędzie jej świadectwa. Uczyń nas

Maryja, Matka każdego człowieka

Ty, która zachowałaś w sercu cuda zdziałane przez Boga, spraw abyśmy przyjęli Dobrą Nowinę dla dawania wszędzie jej świadectwa. Uczyń nas zdolnymi do zrozumienia wołania pełnego nadziei i o ratunek, który wznosi się do Boga od wszystkich narodów, aby stać się ludem, który wzrasta w WIERZE przekazując ja; który wzrasta w MILOSCI uważając za bliźniego każdego człowieka; który wzrasta w POSLUGIWANIU popierając wszystkich, którzy głoszą Ewangelie aż po krańce ziemi.

Matko Kościoła, Maryjo, pomagaj wszystkim naszym misjonarzom, kapłanom, zakonnikom i zakonnicom oraz świeckim, w przezywaniu Chrystusa oraz w doprowadzeniu do tego, aby zawsze i wszędzie byli głosicielami jedności i pokoju.

Felix Lacambre

Przeczytaj też!  Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy