Inne wiadomości

Modlitewne czuwanie dla życia

Czuwanie dla życia

17.11.2010

U progu Adwentu, w sobotę 27 listopada, Ojciec Święty będzie celebrował w Bazylice św. Piotra ?Czuwanie dla życia nienarodzonego?. W łączności z Papieżem podobne nabożeństwa odbędą się na całym świecie. Propozycją Kościoła w Polsce jest nabożeństwo na rzecz życia w formie triduum, trzech dni modlitw.

Nieszpory I Niedzieli Adwentu połączone będą w tym roku z nabożeństwem na rzecz życia. Rozpoczynają one nowy rok liturgiczny i zwracają uwagę wiernych na postać Maryi, oczekującej narodzin Syna Bożego. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI nabożeństwo 27 listopada będzie miało charakter wynagradzający za grzechy przeciwko życiu, od jego poczęcia po naturalną śmierć i połączone będzie z modlitwą w intencji życia. Według propozycji Watykanu, na czuwanie składa się modlitwa Liturgii Godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec. Ojciec Święty osobiście będzie przewodniczył modlitwie, która rozpocznie się w Bazylice św. Piotra 27 listopada o godz. 16.30.

List z prośbą o podjęcie tej modlitwy został rozesłany do wszystkich konferencji biskupów. ?Jesteśmy wezwani, jak nigdy, aby być ?ludem życia? (Jan Paweł II, Encyklika Evengelium vitae, 79) trwającym na modlitwie i zaangażowanym w obronę świętości ludzkiego życia. Poprzez to czuwanie, obchodzone we wszystkich Kościołach lokalnych w jedności z Ojcem Świętym – Pasterzem Kościoła powszechnego – będziemy prosić o łaskę i światło Pana potrzebne do nawrócenia serc i damy wspólne świadectwo opowiedzenia się za kulturą życia i miłości? ? napisali w nim kard. Antonio Ca?izares Llovera, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz kard. Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny.

W porozumieniu z przewodniczącym polskiego Episkopatu abp. Józefem Michalikiem, Rada ds. Rodziny opracowała nabożeństwo na rzecz życia w formie triduum, kończącego się modlitwą 27 listopada. Dzień pierwszy jest ekspiacją za dzieci uśmiercone przed narodzeniem i modlitwą o nawrócenie dla aborterów ? rodziców, którzy nie chcieli przyjąć nowego życia, lekarza i pielęgniarki, dokonujących aborcji i osób namawiających do usunięcia dziecka. Dzień drugi to przebłaganie za grzechy in vitro: deptanie godności ludzkiej, selektywną aborcję, zniszczenie wielu dzieci w stanie embrionalnym, a także modlitwa za stosujących tę metodę. Będzie to także czas modlitwy wstawienniczej za małżeństwa, które borykają się z problemem niepłodności. Dzień trzeci poświęcony jest dziękczynieniu za dar życia. W łączności z Ojcem Świętym wierni będą się modlić za małżeństwa i rodziny, by ten dar szanowały.

Po raz pierwszy w historii cały Kościół jednocześnie będzie się modlił w intencji poczynającego się ludzkiego życia. Międzynarodowe Ruchy pro-life chcą wyrazić swoje podziękowanie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za tę inicjatywę. Każdy może podpisać się po petycją zamieszczoną na stronie: www.tak-dla-benedykta.pl (lub dla innych wersji językowych www.yes-for-benedict.net). Podziękowanie za wezwanie do modlitwy wraz z listą podpisanych osób zostanie przekazane Ojcu Świętemu.

Modlitwy w intencji życia i rodziny

+ Modlitwa Jana Pawła II z encykliki ?Evangelium vitae?

O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet ? ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.

+ Modlitwa Jana Pawła II w intencji rodzin

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie ? błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.

Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego.

Amen.

www.yes-for-benedict.net
www.tak-dla-benedykta.pl

(md ? Biuro Prasowe KEP 2010)

CZUWANIE MODLITEWNE ZA ŻYCIE
Na początku roku liturgicznego 2010/2011
27 listopada 2010

SCHEMAT LITURGII
proponowanej przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
oraz Papieską Radę ds. Rodziny

Czuwanie można celebrować następujący sposób:
a) wystawienie Najświętszego Sakramentu i następnie Nieszpory
b) Nieszpory i na koniec błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

ˇ PIERWSZY WARIANT NABOŻEŃSTWA

Figura Matki Bożej (Brzemienna) ustawiona obok ołtarza i oświetlona. Ze względu na Adwent nie zaleca się stosowania kwiatów.

I. Wejście procesjonalne ze śpiewem Rorate coeli (Niebiosa rosę…)

Po przybyciu do ołtarza uroczyście przynosi się Najświętszy Sakrament. Mogą towarzyszyć dzieci ze świecami i lampionami. Śpiewa się odpowiednią pieśń. Następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu zgodnie z rytuałem, ze śpiewem Ave verum (Bądźże pozdrowiona).

Adoracja w ciszy przez krótki czas. Celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia i rozpoczyna I Nieszpory I Niedzieli Adwentu.

II. Nieszpory

Modlitwa Nieszporów według Brewiarza. W homilii należy ukazać sens czuwania na początku roku liturgicznego (schemat homilii w aneksie). Po Nieszporach celebrans przychodzi przed ołtarz i adoruje Najświętszy Sakrament przez krótki czas w ciszy.

III. Prośby (załącznik)

Przed Najświętszym Sakramentem rozpoczyna się kolejna część czuwania od modlitwy do Pana Życia. Po tej modlitwie wszyscy siadają.

a) Czytanie (Rdz 3,9-15).
b) Śpiew Ave Maris Stella (Zdrowaś bądź Maryjo…).
c) Wstęp do medytacji, medytacja i modlitwa różańcowa – tajemnice radosne.

Medytacja i Różaniec (każda dziesiątka) według następującego schematu:
– fragment z Ewangelii,
– chwila adoracji, medytacji, próśb osobistych w ciszy,
– dziesiątka Różańca. Zaleca się podzielić tajemnice pomiędzy różne osoby lub grupy osób (rodzice oczekujący dziecka, chore dziecko z rodzicami, cała rodzina z dziećmi, dziadkowie z wnukami, nauczyciele),
– chwila ciszy i modlitwa celebransa na zakończenie.

Po zakończeniu modlitwy różańcowej następuje zakończenie czuwania, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i repozycja.

d) błogosławieństwo i repozycja.

Po krótkiej przerwie celebrans podchodzi do ołtarza i czyta modlitwę Sługi Bożego Jana Pawła II z encykliki “Evangelium vitae” (załącznik), a następnie udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

– wprowadzenie: módlmy się przez wstawiennictwo Maryi, żeby przedstawiła naszą modlitwę swojemu Synowi, który jest Życiem świata,
– modlitwa z “Evangelium vitae”,
– śpiew O zbawcza Hostio,
– modlitwa,
– błogosławieństwo,
– Akty uwielbienia,*
– repozycja.

* Akty uwielbienia (celebrans czyta każde wezwanie – wszyscy powtarzają)

Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!

ˇ DRUGI WARIANT NABOŻEŃSTWA

I. Wejście procesjonalne z figurą Najświętszej Maryi Panny

Zaleca się, aby w procesji uczestniczyli w miarę możliwości wszyscy wierni lub przynajmniej większość. O ile to możliwe w procesji jest niesiona figura Matki Bożej Brzemiennej. Procesja rozpoczyna się w kruchcie kościoła (lub tuż przed wejściem albo z najbliższego kościoła) i zmierza do ołtarza. Procesja ma charakter ekspiacyjny za grzechy przeciwko życiu. Można śpiewać litanię loretańską dodając okolicznościowe wezwania i prośby.

a) Wezwanie do modlitwy.
b) Procesja ze śpiewem litanijnym.

Po przybyciu do ołtarza figurę Matki Bożej umieszcza się na odpowiednio przygotowanym miejscu obok ołtarza. Można zaśpiewać Salve Regina lub inną pieśń Maryjną. Można okadzić figurę. Dzieci mogą umieścić obok figury świece i lampiony. Ze względu na okres liturgiczny nie zaleca się stosowania kwiatów.

c) Pozdrowienie celebransa.
d) Czytanie biblijne (Rdz 3,9-15.).
e) Śpiew (pieśń Maryjna).
f) Krótkie słowo, wprowadzenie do Czuwania (Wigilii).

II. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Przyniesieniu Najświętszego Sakramentu mogą towarzyszyć dzieci ze światłem. Śpiewa się odpowiednią pieśń. Wystawienie Najświętszego Sakramentu zgodnie z rytuałem, ze śpiewem Ave verum (Bądźże pozdrowiona).

a) Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okadzenie
b) Śpiew Bądźże pozdrowiona

Celebrans udaje się w ciszy na miejsce przewodniczenia. Odmawia się różaniec – tajemnice radosne.

c) Medytacja fragmentów Ewangelii i różaniec

Rozpoczyna się medytacja tajemnic radosnych zgodnie ze schematem:
ˇ czytanie fragmentu Ewangelii,
ˇ chwila ciszy,
ˇ medytacja, adoracja osobista,
ˇ dziesiątka różańca. Zaleca się, żeby pierwszą tajemnicę odmawiali rodzice, którzy oczekują na narodziny dziecka; tajemnicę drugą może odmówić dziecko chore lub niepełnosprawne ze swymi rodzicami; trzecią tajemnicę rodzina z dziećmi, czwartą dziadkowie z wnukami, piątą nauczyciele,
ˇ chwila ciszy i modlitwa na zakończenie.

d) Prośby (załącznik)

Przed Najświętszym Sakramentem w sposób uroczysty przedstawia się akty uwielbienia.

ˇ chwila ciszy,
ˇ prośby; mogą mieć formę litanijną,
ˇ adoracja i modlitwa osobista w ciszy.

Przed Najświętszym Sakramentem rozpoczyna się kolejna część czuwania od modlitwy do Pana Życia. Po tej modlitwie wszyscy siadają.

e) Nieszpory

Jako hymnu można użyć “Rorate Coeli”. W homilii należy podkreślić sens Czuwania modlitewnego za życie.

f) Zakończenie Wigilii i błogosławieństwo

Tuż przed błogosławieństwem odmawia się modlitwę Sługi Bożego Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae (załącznik).

– śpiew O zbawcza Hostio,
– modlitwa.
– błogosławieństwo,
– akty uwielbienia,*
– repozycja.

* Akty uwielbienia (celebrans czyta każde wezwanie – wszyscy powtarzają)

Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!

Załącznik 1:

MODLITWA SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II
Z ENCYKLIKI EVANGELIUM VITAE

O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.

(Jan Paweł II, Evangelium vitae 105)

Załącznik II:

PROŚBY NA MODLITEWNE CZUWANIE DLA ŻYCIA

Módlmy się do Boga Ojca Życia i Źródła miłosierdzia
– Panie, miej miłosierdzie dla nas, którzy zgrzeszyliśmy przeciw życiu

Ty nas utkałeś w łonie naszych matek
– Uchroń wszystkie dzieci od momentu poczęcia

Twój Syn przez swoje wcielenie i narodzenie z Maryi Dziewicy dał godność każdemu życiu ludzkiemu
– Udziel nam światła, abyśmy uznali godność każdego człowieka od momentu poczęcia

Ty stworzyłeś rodzinę i uświęciłeś małżeństwo
– Udziel nam daru mądrości, abyśmy uznali, że miłość, która jest źródłem życia znajduje swoje wypełnienie w małżeństwie i zrozumieli, że hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zabić rozpoczynające się życie

Ty jesteś źródłem wiedzy i mądrości
– Prosimy Ci,ę aby skończyły się manipulacje i niszczenie zarodków w klinikach

Ty jesteś Panem i Rządcą świata
– Pomóż nam przeciwstawiać się niesprawiedliwym prawom, które pozwalają na zabijanie niewinnych (bezbronnych). Spra,w aby sprawujący władzę odważnie stali na straży życia.

Panie Jezu, Tu kochałeś chorych
– Pomóż rodzicom, których oczekiwane dziecko jest ciężko chor,e aby je kochali i pozwolili mu się narodzić.

Panie Jezu, Ty uzdrawiałeś chorych
– Wspomagaj lekarzy, aby byli strażnikami życia szczególne zaś chorych dzieci przed i zaraz po ich urodzeniu.

Panie Ty jesteś Miłością i Miłosierdziem
– Udziel łaski nawrócenia i przebaczenia wszystkim, którzy działali przeciw niewinnemu życiu. Uzdrów ich swoją łaską.

Załącznik 3: Schemat Homili:

SCHEMAT HOMILII

1. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz (Ps 8,5). Od zawsze człowiek pyta się o sens życia.

2. Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie? (GS 22). Tajemnica Bożego Narodzenia, którą będziemy świętować wkrótce, jest wielkim “tak” Boga dla życia człowieka. Syn Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. (GS 22) Urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas. (GS 22).

3. Obecnie w sposób szczególny Kościół poczuwa się do obowiązku użyczenia z tą samą odwagą swego głosu. W ten sposób jest stanowczym i jednoznacznym potwierdzeniem wartości ludzkiego życia i jego nienaruszalności, a zarazem żarliwym apelem skierowanym w imię Boże do wszystkich i do każdego: szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu! (EV 5).

4. Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi (EV 42). To prawo i obowiązek każdego człowieka. Podmiotem niezastąpionym tego prawa i zadania jest rodzina, która jest “sanktuarium życia”.

5. To zadanie streszcza się w celebrowaniu Ewangelii Życia podczas modlitwy osobistej, liturgii oraz celebrowaniu sakramentów. Przede wszystkim jednak celebrowanie Ewangelii Życia powinno się realizować w życiu codziennym jako dar za samego siebie. (por. EV 83-86, 87-91). Szczególnym tego momentem jest zadanie promowania kultury życia, gdzie lud życia (por. 78-79) w swej różnorodności jest wezwany do służby społeczeństwu.

6. Modlitewne czuwanie dla poczętego życia ma być krzykiem całej ludzkości, który się wznosi do Boga Ojca, dawcy wszelkiego dobra, aby każde życie ludzkie było szanowane, chronione i kochane.

źródło: http://www.hli.org.pl/pl/wd/27-listopada/liturgia-27.html

hastagi na stronie:

#czuwanie modlitewne teksty #modlitwa wiernych na zakończenie roku szkolnego #adoracja najświętszego sakramentu teksty #adoracje najświętszego sakramentu teksty na rok 2011 #modlitwa powszechna na zakończenie roku szkolnego #modlitwa wiernych na rozpoczęcie roku szkolnego #ułóż modlitwę w której podziękujesz panu bogu za wszystkie jego dary

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy