Inne Modlitwy chorych i za chorych

Modlitwa chorego

Modlitwa chorego Ojcze niebieski, z Twojej woli Jezus Chrystus, Syn Twój umiłowany, podjął straszliwe brzemię męki i śmierci krzyżowej dla naszego zbawienia. Spraw, aby miłość

Modlitwa chorego

Ojcze niebieski, z Twojej woli Jezus Chrystus, Syn Twój umiłowany, podjął straszliwe brzemię męki i śmierci krzyżowej dla naszego zbawienia.

Spraw, aby miłość Jezusa uczyniła mnie silnym i chętnym do podjęcia mojej cząstki cierpienia i udręki. Proszę Cię, aby moja choroba przyczyniła się do pogłębienia czystości mego serca i uświęcenia mego człowieczeństwa.

Uzdrów mnie, abym z radością mógł wielbić Twoją łaskawość. Spraw, abym już teraz wysławiał Twoją wolę i niezachwianie ufał Twojej dobroci. Amen.

hastagi na stronie:

#modlitwa chorego

Przeczytaj też!  Modlitwa o miłość roztropną św. Katarzyna ze Sieny

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy