Inne modlitwa

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Opatrzności

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej OpatrznościDziewico Maryjo, Niepokalana Matko Bożej Opatrzności, chroń pełnią swej łaski dusze nasze. Rządź naszym życiem i prowadź je

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej OpatrznościDziewico Maryjo, Niepokalana Matko Bożej Opatrzności, chroń pełnią swej łaski dusze nasze. Rządź naszym życiem i prowadź je drogą cnoty do wypełnienia Bożej woli.Uproś nam przebaczenie win naszych, bądź naszą ucieczką, naszym wstawiennictwem, naszą obroną, naszą przewodniczką w pielgrzymce tego świata. Pocieszaj nas w uciśnieniach, kieruj nami w niebezpieczeństwach, a w burzy przeciwności bądź nam pewnym schronieniem.Uproś nam, o Maryjo, odnowienie wnętrza naszych serc, aby się stały świętym mieszkaniem Twego Syna, Jezusa.Oddal od nas słabych i nędznych, wszelki rodzaj grzechu, zaniedbania, gnuśności, małoduszności, względu ludzkiego, pychy, próżnej chwały, miłości własnej i wszelkich uczuć ziemskich, które przeszkadzają Twojej skutecznej opiece. O Najsłodsza Matko Opatrzności, zwróć macierzyńskie oblicze na nas, a jeśli przez ułomność lub złość spowodowałyśmy groźby wiecznego Sędziego i zasmuciłyśmy Serce Najświętsze umiłowanego naszego Jezusa, Ty okryj nas płaszczem swej opieki, a będziemy zbawieni. Ty jesteś Matką zapobiegliwą, Ty jesteś Dziewicą przebaczenia. Ty jesteś naszą nadzieją na ziemi. Spraw, abyśmy mogły mieć Cię za Matkę chwały w niebie. Amen.Zdrowaś Maryjo? (trzy razy)

Przeczytaj też!  Droga Krzyżowa o Miłosiernym Zbawicielu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy