Modlitwa do Opatrzności Bożej

Modlitwa do Opatrzności BożejBoże! Któryś się Ojcem pozwolił nam nazywać i jak do Ojca w każdej potrzebie udawać, wysłuchaj nas, gdy wzywamy Twej Opatrzności.Pamiętaj o potrzebach naszych. Ty, który nie zapominasz o najmniejszym robaczku i trawce, który żywisz ptaki powietrzne i lilie polne w najpiękniejsze szaty przyodziewasz i którego potędze nie ma nic podobnego na ziemi i niebie.Tam, gdzie rozum ludzki nadaremnie szuka ratunku, tam skinienie Twoje w jednej chwili największą niedolę w prawdziwe szczęście zmienić może.Kto pod Twoją opiekę się schroni, temu jeden włos z głowy nie spadnie.Wiara ta, mój Boże, podtrzymuje nas w nadziei, że wejrzysz na potrzeby nasze i dasz nam to, co jest konieczne do zbawienia naszego.Polecamy Ci więc siebie samych, Zgromadzenie nasze, Kościół Święty, rodziny i wszystkich bliźnich.Daj nam, Panie, w Tobie niezachwianą ufność, abyśmy nigdy nie upadały na duchu, gdy niedostatek, choroba lub inne doświadczenia nawiedzą nas z Twej woli.Przybądź nam z pomocą, gdy wołać do Ciebie będziemy.Błogosław pracy naszej, aby owoc wydała, a Tobie chwałę i bliźnim pożytek przyniosła.Ufamy potędze Twojej Opatrzności i w Niej pokładamy całą nadzieję naszą.Amen.

Tags , , , , , , , , ,

Related posts

Top