Inne Modlitwy do Świętych

Modlitwa do Św. Benedykta o dobrą śmierć ? Hymn

Modlitwa do Św. Benedykta o dobrą śmierć ? Hymn

Poniższy hymn w sposób wyraźny nawiązując do Ośmiu Błogosławieństw (Mt 5,3-11), harmonizuje z myślą przewodnią II księgi Dialogów – pierwszego tekstu poświęconego osobie Świętego autorstwa św. Grzegorza: Benedykt był to mąż napełniony duchem wszystkich sprawiedliwych . Św. Benedykt przewidział dzień swojej śmierci. Z poetyckim rozmachem opisuje to stara antyfona.

Hymn
Błogosławiony ubogi w duchu, Bo już posiada królestwo niebios;
Błogosławiony, co swymi łzami Zasłużył sobie na pocieszenie.
Błogosławiony pokorny człowiek, Którego dusza szukałą ciszy;
Błogosławiony, co walczył mężnie O sprawiedliwość, bo ją otrzymał.
Błogosławiony służący braciom Przez czułą dobroć i miłosierdzie;
Błogosławiony czystego serca, Albowiem teraz ogląda Boga.
Błogosławiony szerzący pokój, Bo synem Bożym nazwany został;
Błogosławiony prześladowany Za swoją wiarę i miłość Pana.
Błogosławiony Twój uczeń, Jezu, Którego pamięć sławimy dzisiaj;
Jego modlitwa niech nam pomoże Wypełniać wolę naszego Ojca.
Błogosławieństwo i cześć na wieki Niech będzie Tobie i Ojcu z Duchem;
Błogosławiona Najświętsza Trójca, Przeczyste źródło doskonałości. Amen.

Antyfona:
Umiłowany przez Boga Benedykt, przyjąwszy Ciało i Krew Pana stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów, podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie.

hastagi na stronie:

#modlitwa o dobrą smierć #janie pawle teraz przyjdz mp3 #modlitwa do św benedykta #modlitwa św benedykta #modlitwy do św benedykta #hymn do błogosławionego Jana Pawła II mp3 #nowenna do Jerzego Popiełuszki #hymn do błogosławionego jana pawła ii nuty #modlitwa wiernych z Janem Pawłem II #ułóż modlitwę o dobrą śmierc

Similar Posts