Modlitwa dziękczynna za misjonarzy

Dziękuję za misjonarzy

Panie, proszę Cię, abyś wysłał robotników na Twoje żniwo, aby poszli do ludów będących jeszcze w rozwoju i przepowiadali im żywego i prawdziwego Boga. W ten sposób spełnią się słowa, które powiedziałeś: ?Idźcie i nauczajcie wszystkie narody?.

Panie, nadto proszę Cię, aby Twoi kapłani poszli tam, gdzie panuje nędza, strach i zło i nauczali o miłości bliźniego.

Panie, dziękuję Ci, że przysłałeś tu wielu misjonarzy, którzy przepowiadają nam Twoje słowo. Obyśmy coraz lepiej poznawali Boga, który jest Bogiem miłości. Amen.

Kolumbia

hastagi na stronie:

#modlitwa dziękczynna za beatyfikację jana pawła ii #ułóż modlitwe dziekczynna

Related posts

Top