Inne Organizacje i stowarzyszenia

Modlitwa harcerska

Modlitwa harcerska Wszechmogący Miłosierny Boże, który przemawiasz do serc i dusz ludzkich przedziwną świata harmonią i niewysłowioną pięknością i potęgą przyrody. który dajesz wszelkiemu stworzeniu

Modlitwa harcerska

Wszechmogący Miłosierny Boże,
który przemawiasz do serc i dusz ludzkich przedziwną świata harmonią i niewysłowioną pięknością i potęgą przyrody.
który dajesz wszelkiemu stworzeniu moc życia.
któryś obdarzył w Twojej hojnej i nieograniczonej szczodrobliwości człowieka rozumem i łaską zbawienia,
któryś dał nam Syna Swego i ustanowił Kościół ku opiece nad duszami naszymi,
który nie odmawiasz mej pokornej prośbie, spraw, byśmy wiernie i niezachwianie trwali w Twej świętej wierze, a Ojczyźnie naszej Polsce i przyrzeczeniu harcerskiemu zawsze byli wierni.

Niech Twoja Przenajświętsza mądrość czuwa nad myślami. Strzeże uczynków i prostuje drogi nasze, byśmy Twą Ewangelią kierowani, a łaską uświęceni wypełniali Twoje przykazania i rozumnie żyli ku Twej chwale, dla potęgi Polski i bliźnim na pożytek. Duchu święty, Boże – prowadź nas.
Maryjo, święta Boża Rodzicielko – Królowo Polski kieruj krokami naszymi, bądź naszą Orędowniczką u Syna Twego i miej nas zawsze w Twej przemożnej opiece.
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży polskiej. Wszyscy święci i święte Polskie – módlcie się za nami. Amen.

Ks. hm. Jan Mauersberger

hastagi na stronie:

#modlitwa harcerska tekst #modlitwa harcerska #harcerska modlitwa wiernych #modlitwa powszechna harcerska

Przeczytaj też!  Nowenna pompejska, Najświętsza Panna Pompejańska

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy