Inne Modlitwy o dziecko

Modlitwa i Pasek św. Dominika

“Pasek św. Dominika”

Święty Dominik nie przestaje wspomagać członków swojej Rodziny Zakonnej oraz tych wszystkich, którzy proszą go o pomoc. Wymownym świadectwem tego jest sławne (od XVI wieku) sanktuarium św. Dominika w Soriano (Włochy), skąd też rozpowszechnia się m. in. zwyczaj używania tzw. “paska św. Dominika”, szczególnie przez rodziny pragnące potomstwa.

Św. Dominik jest również patronem niewiast niepłodnych, brzemiennych i rodzących. W tym celu, aby otrzymać potomstwo, wzgl. szczęśliwe rozwiązanie, używa się paska i nim się przepasuje niewiasta polecająca się św. Dominikowi.

Pasek ten jest zrobiony z białej wstążki lub tasiemki, na której wypisane jest po łacinie początkowe słowa modlitwy “O spem miram ?” (O nadziejo przedziwna) i powięcony przez Ojców Dominikanów. Należy go używać w danej potrzebie, odmawiając z wiarą MODLITWĘ, czyli tak zwane responsorium: “O Nadziejo Przedziwna”.

Modlitwa Respensorium do św. Dominika ?O Spem Miram?

O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Cię, kiedy przybliżał się Twój zgon: że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom, skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron.

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę.

Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił, gdyś leczył ciała chore i kalekie, przyjdź do nas z łaską Pana Chrystusową i uzdrów dusze tą niebiańską mocą

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę.

Niech Ojcu chwała wiecznie brzmi, Synowi i Duchowi po wszystkie dni.

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę,

Módlmy się: Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Więcej informacji:

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego
31-027 Kraków
ul. Mikołajska 21
tel. 012-422-79-25
[email protected]

źródło: http://www.grodek.mniszki.dominikanie.pl/dominik/dominik_pasek.html

hastagi na stronie:

#święta dominika patronka #pasek św dominika świadectwa #sw dominika patronka #modlitwa do jana pawła ii niepłodność #pasek świętego dominika #patron płodności #modlitwy do sw dominika #pasek sw dominika savio #św dominik modlitwa

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #daru   #dla   #jako   #Modlitwy różne   #na   #niech   #od   #siebie   #sobie   #ych