Inne Modlitwy za kapłanów

Modlitwa na Rok Kapłański

Modlitwa na Rok Kapłański

Ojcze Niebieski, w Roku Kapłańskim, który dałeś Twojemu Kościołowi prosimy Cię za wszystkimi kapłanami świata.
Przyjdź ich pobłogosławić, uczyń owocną ich posługę.
Daj Twoim pasterzom przez wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars serce podobne do serca Twojego Syna. Wzbudź przez Twojego Ducha Świętego liczne powołania kapłańskie. Amen

(Modlitwa odmawiana każdego dnia podczas Roku Kapłańskiego na zakończenie Mszy św. w Bazylice w Ars)

O Jezu, Najwyższy Kapłanie!
Ty, który w niewypowiedzianej miłości do ludzi pozwoliłeś, by z Twego Najświętszego Serca zrodziło się kapłaństwo, zechciej coraz obficiej przez ich posługę okazywać światu uświęcające strumienie Twej nieskończonej miłości.
Spraw, by kapłani stanowili z Tobą jedno, przemień i uczyń ich świętymi.Przez Twoja łaskę niech staną się doskonałymi narzędziami Twego Miłosierdzia i Miłości. Działaj w nich, razem z nimi i poprzez nich. Spraw, aby przez wierne naśladownictwo Twoich cnót, dokonywali w Twoje Imię i mocą Twojego Ducha dzieł, których Ty sam dokonałeś dla zbawienia świata.
O Jezu, powróć do nas i króluj nad nami poprzez Twoich kapłanów. Przez ich życie idź przez współczesny świat nauczając, przebaczając, pocieszając, błogosławiąc, uświęcając, zbawiając, tworząc na nowo więź miłości między Sercem Boga i sercem człowieka. Amen.
Św. Janie Mario Vianneyu – módl się za nami.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #damy   #dzieci   #Modlitwy różne   #monarch   #Nios Panu   #Przed Jezusem   #spo   #wiata