Inne Modlitwy za przyczyną bł. Karoliny Kózkówny

Modlitwa o kanonizację bł. Karoliny Kózkówny

Modlitwa o kanonizację bł. Karoliny Kózkówny
11.07.2008.

Boże Wszechmogący, który tajemnice Królestwa objawiasz pokornym i ubogim, Ty prowadziłeś Błogosławioną Karolinę do świętości drogą wytrwałej modlitwy, sumiennego spełniania codziennych obowiązków, zaangażowania w parafialne apostolstwo i wierności Twojej nauce aż do śmierci.

Dopomóż mi trwać – jak Ona – na modlitwie, uczynić pracę służbą Tobie i bliźnim oraz gorliwie podejmować apostolskie dzieła we wspólnocie Kościoła. Wzmocnij mnie, Panie, Twą łaską, abym w obliczu przeciwności – za przykładem Błogosławionej Karoliny – swoją postawą chrześcijańską, a kiedy trzeba będzie nawet ofiarą życia, świadczył, że tylko Ty jesteś prawdziwym Życiem i najwyższym Dobrem.

Proszę Cię, Boże Wszechmogący, aby Błogosławiona Karolina mogła zostać ukazana w chwale świętych Kościoła. Oby za Jej przykładem i wstawiennictwem młodzi ludzie XXI wieku odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy odnajdowali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zatwierdzam do prywatnego odmawiania.

Wiktor Skworc BISKUP TARNOWSKI

hastagi na stronie:

#modlitwa do bł jana pawła ii #modlitwa o kanonizację jana pawła II

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #abym   #bogu   #moim   #na   #pami   #rady   #Serca   #tak   #ycie