Modlitwa o powołania, poznać cel swego życia, pragnie szczęścia, miłości i pokoju

Modlitwa o powołania

Panie, przyszedłeś do wszystkich. Jeńcom przyniosłeś wolność, płaczącym radość, a skłóconemu światu pokój. Uczyłeś nas, jak z ruin budować nowy świat. Będąc Bogiem – obmywałeś stopy człowieka. Byłeś wszystkim dla wszystkich. W dzień nauczałeś odważnych, a wieczorem przyjąłeś Nikodema. Ludziom z marginesu społecznego podawałeś Boską dłoń prosząc, by wrócili do Ojca. Jadałeś z celnikami, dyskutowałeś z faryzeuszami.
Chryste, współczesny człowiek nie mniej niż wtedy chce poznać cel swego życia, pragnie szczęścia, miłości i pokoju. Świat potrzebuje serca. Zapal w młodych umysłach entuzjazm Bożej miłości, sprawiedliwości i łaski. Poślij ich do ludzi wszystkich ras i przekonań, aby powiedzieli im o Twojej miłości. Daj im odwagę pierwszych Apostołów, aby świadczyli życiem, że należą do Ciebie, że zawierzyli Twojej Miłości.

Niech przykładem swego życia nauczą ludzi podawać dłonie do zgody, dzielić dach, chleb i serce. Niech przez ich głoszenie słowa zobaczy świat ubóstwo betlejemskiej groty, Twe ręce spękane od pracy, a wreszcie krzyż Golgoty, i przekona się, co uczyniłeś, byśmy znowu mogli być dziećmi Boga.

Powołani, by świadczyć o Tobie przed całym światem, niech dają z siebie wszystko, na co ich stać. Powołanym ukaż tragiczny kontrast komfortowych willi i nędzy robotniczych przedmieść. Pokaż im chorych, kaleki, bezrobotnych i ich głodujące rodziny, pokaż skrzywdzonych niesprawiedliwymi prawami. Każ im walczyć o godność człowieka, o poszanowanie jego prawa do wolności osobistej i samostanowienia. Pokaż im wreszcie, że ewangelizacja rozpoczyna się na kolanach przed Tobą, “który jesteś ponad wszystkim i poza którym nie ma nic”.

Spraw, by człowiek poznał, że za miłość płaci się miłością. Ty, o Panie, który powołujesz do Winnicy swojej, wzbudź w wielu sercach entuzjazm Twojej Miłości, aby zapragnęli Cię kochać bez granic i Tobie oddali swoją młodzieńczą miłość. Daj im moc, aby wyrzekli się tego, co przyziemne, świadczyli swym życiem o Tobie. Niech przez ich posługiwanie pozna świat, że zgrzeszył, nie odpowiadając na Bożą Miłość, najpełniej objawioną w Tobie, Nauczycielu ludzkości. Powołanych zaś utwierdzaj w miłości i prawdzie, aby wszyscy poznali i wielbili naszego Ojca, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem świętym. Amen.

hastagi na stronie:

#modlitwa o powołanie #modlitwa o szczęście #modlitwa o znalezienie miłości #kiedy poznam swoja milosc #modlitwa o powolanie #modlitwy o powołania

Authors

Related posts

Top