Inne Modlitwy przed posługami i święceniami

Modlitwa o świętość na podstawie tekstu K. Rahnera

O świętość
na podstawie tekstu K. Rahnera

Panie, Ty położyłeś na nas Twoją rękę, gdy otrzymaliśmy chrzest. Ty wlałeś Twojego Ducha w nasze serca. Ty przyjąłeś naszą grzeszność i przezwyciężyłeś ją Twoją łaską. Ty poszerzyłeś przestrzeń naszej istoty aż o niepojętą niezmierzoność Twojego Ojca. Staliśmy się czymś więcej niż kiedykolwiek będziemy w stanie to przeczuć i pojąć. Jesteśmy czymś więcej, niż może to o nas wypowiedzieć nasz dzień powszedni i nawet najwyższe i najgłębsze doświadczenie.

Jesteśmy namaszczeni Twoim Duchem, uświęceni Twoją łaską, na nowo zrodzeni do życia dzieci Bożych, zaproszeni do uczestnictwa w Bożej naturze, opieczętowani na życie wieczne. Mamy Twojego Ducha Świętego. On jest wypełnieniem wszystkich bezdennych otchłani naszego życia. On jest w nas Tym, dzięki któremu już przekroczyliśmy granicę śmierci. On jest świętością naszego serca. On jest w nas tak, że wierzymy, że już posiedliśmy głęboką wiedzę, mimo że jesteśmy ślepi i głusi. Albowiem On jest wiedzący, a On jest nasz.

On jest w nas wieczną młodością w rozpaczliwym postarzeniu się naszych czasów i naszych serc. On jest śmiechem, który cicho już pobrzmiewa wśród naszych łez. Jesteśmy więcej niż o tym wiemy. Twoje słowo nas o tym zapewnia. Wierzymy Twojemu słowu. To, co ono mówi o nas, jest prawdziwe. Amen.

hastagi na stronie:

#modlitwa wiernych za ojczyznę #Panie modlitwy słów #modlitwa za ojczyznę teksty #modlitwa o świętość #panie modlitwy słów tekst #modlitwa wiernych na jubileusz kapłaństwa #modlitwa wiernych jubileusz kapłaństwa #modlitwa wiernych NA PRYMICJĘ #modlitwy wiernych za ojczyznę #modlitwa o świętość życia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy