Modlitwa o wytrwałość w powołaniu

O wytrwałość w powołaniu

Panie Jezu, powołany do sprawowania świętego urzędu, pragnę Ci służyć wiernie. Świadomy mojej słabości, pokornie Cię błagam, abym w swych postanowieniach wytrwał do końca i codziennie się udoskonalał zgodnie z Twoją, Jezu, wolą. Umocnij mnie, abym czynił postępy w wierze, czystości i pokorze, ubóstwie i posłuszeństwie, w umartwieniu, zaparciu siebie i pogardzie świata, w miłości, gorliwości i prawdziwej pobożności, abyś Ty, Panie Jezu Chryste, we mnie się kształtował tak, bym mógł o sobie powiedzieć: żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus.

Niech przez Ciebie, o łaskawa, miłosierna i słodka Dziewico Maryjo, odpowiem ochotnie i wytrwale na łaskę powołania i razem z Tobą stanę się uczestnikiem chwały niebieskiej. Amen.

hastagi na stronie:

#modlitwa o wytrwałość

Related posts

Top