Modlitwa Ojca świętego Pawła VI

MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA

(Modlitwa Ojca świętego Pawła VI)

Chryste, jedyny nasz Pośredniku! Ty jesteś nam koniecznie potrzebny, abyśmy

mogli dojść do wspólnoty z Ojcem, ebyśmy wraz z Tobą, który jesteś jedynym

Jego Synem i naszym Panem, mogli stać się synami przybranymi i odrodzić się

w Duchu Świętym.

Jesteś nam koniecznie potrzebny, jedyny Nauczycielu, który mo esz nam

objawić prawdy ukryte, niezbędne do poznania, kim jesteśmy, jakie jest nasze

przeznaczenie i jaką drogą mamy iść, aby je osiągnąć.

Jesteś nam koniecznie potrzebny, Odkupicielu, aby odkryć nam naszą nędzę

moralną i uleczyć ją, aby dać nam pojęcie dobra i zła, spraw, by modlitwa, którą

zanosimy w imieniu całego świata, była mocna i stała: przyspiesz dla ka dego

z nas czas głębokiego ycia wewnętrznego; rozpal w nas zapał apostolski, który by

dosięgał wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdy wszystkie są odkupione krwią

Chrystusa i wszystkie stanowią Jego dziedzictwo.

Skrusz w nas wrodzoną pychę i podnieś na wy yny świętej pokory, prawdziwej

bojaźni Bo ej i wielkodusznej odwagi. Niech

przeszkadzają nam w wypełnianiu naszego powołania; niech dla korzyści, przez

niedbalstwo nasze, nie będą deptane prawa sprawiedliwości; niech

obliczenia nie sprowadzą szerokiego zasięgu miłości do ciasnych, małych

egoizmów.

Niech wszystko w nas będzie wielkie: poszukiwanie i umiłowanie prawdy,

gotowość do ofiary, choćby na krzy

zgodne z ostatnią modlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty,

miłości, która z woli Ojca i Syna spłynęła na Kościół i jego instytucje, na po-

szczególne dusze i narody. Amen.

adne więzy ziemskie nie

adne

i śmierć, niech wszystko wreszcie będzie

hastagi na stronie:

#litania do ojca swietego

Related posts

Top