Modlitwa po podróży

Modlitwa po podróży

O Boże! którego miłosierdzie czuwa nad nami nieustannie, którego rozrządzenia są zawsze dla naszego dobra, niechaj cię chwale, Ojcze litościwy! w każdym czasie i miejscu i w każdej sprawie mojej: niechaj Ci najgłębsze składam dziękczynienie za wszystkie dobrodziejstwa Twoje i wszelkie rozrządzenie.

Nie wypuszczaj mnie z Twej opieki najświętszej; nie dozwalaj, iżbym się bez niej miała gdziekolwiek rozumieć bezpieczną; miej dom ten pod skrzydłem Twej opieki.

Tobie samemu, Panie! poruczam duszę moją i ciało moje, teraz i przy śmierci, i na wieki wieków; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przyczynę Matki Boskiej. Amen.

hastagi na stronie:

#modlitwa na podróz

Related posts

Top